Автор:  Захарин Марков

Риск и антирискови стратегии
Риск и антирискови стратегии

Монографията може да послужи за разработване на антирискови стратегии както в администрацията, така и в бизнес организациите. Би могла да бъде много полезна в областта на сигурността и отбраната, ...