Автор: Адриана Любенова

Българите в чужбина – неделим компонент от БРОД за България
Българите в чужбина – неделим компонент от БРОД за България

Ако нямаме култура, нямаме образование, нямаме национална идентичност, която да бъде съхранена, ние просто няма да просъществуваме в този период на глобализация.