Автор: Александър Даскалов

Подобряване  на полицейска дейност
Подобряване на полицейска дейност

Полицейската дейност се подобрява, когато има сътрудничество между практиката и науката.
Подобряване на полицейска дейност
Подобряване на полицейска дейност

Подобряването на полицейското сътрудничество е възможност и необходимост.