Автор: Александър Дугин

Спасението
Спасението

Това е скъсване със смъртта, дегенерацията и самоубийството