Автор: Александър Русин

Война на Русия със самата себе си
Война на Русия със самата себе си

Във войната, която се води днес в Украйна, Русия воюва не толкова със САЩ и блока НАТО, колкото сама със себе си – със собствена техника, собствено оръжие и отчасти дори със собствени войски. И със ...