Автор: Андрей Георгиев

Социокултурни основи на глобалната енергийна криза
Социокултурни основи на глобалната енергийна криза

Непосредственото изследване на енергийните проблеми, разглеждани като глобална енергийна криза, изисква да се разкрие потенциалът за тяхното разрешаване в съвременен социокултурен контекст.