Автор: Анжела Димчева

История славянобългарская
История славянобългарская

Какви са били обстоятелствата по връщане на оригиналния Паисиев ръкопис в Зографския манастир? Защо точно Паисиевата история се превръща в стимул българите да се пробудят като нация в края на 18 ...