Автор: Арсини Колев

Защо Васил Левски при замонашването си приема името Игнатий?
Защо Васил Левски при замонашването си приема името Игнатий?

В българската възрожденска култура чрез православната си вяра българинът осъзнава и националната си принадлежност.