Автор: Божана Богданова

Тракийският въпрос и събитията в Близкия Изток
Тракийският въпрос и събитията в Близкия Изток

Поредица от дискусии сред тракийските дружества ще разискват влиянието на международните отношения в Близкия Изток върху Тракийския въпрос.