Автор: Борис Корчевников

 А светът мълчи!
А светът мълчи!

... Това не значи, че Църквата не е свята, че тайнствата ѝ са „отслабнали“ и вече не спасяват. Не. Не, Църквата дори и такава – разделена и развалена, пропита от човешкото, греховното и мирското ...