Автор: Борислав Найденов

Тероризмът и правото на самоопределение
Тероризмът и правото на самоопределение

Под натиска на геополитически интереси и сили, първоначалните „благородни идеи” на ООН претърпяха необратима метаморфоза, застрашаваща конституционния ред и сигурност на всички ...