Автор: Боян Чуков

Сигурността на България в многополюсния свят
Сигурността на България в многополюсния свят

Коя сигурност на България обсъждаме? Тази в реалния свят, в който живеем? Или тази във виртуалното евроатлантическо пространство?