Автор: Валери Стефанов

Походът към бездната
Походът към бездната

Начело на днешния свят стоят безотговорни хора с тежки комплекси, с явни умствени недоимъци, с редуцирана способност да анализират сложни ситуации. Няма мъдрост в тях, има само зле разписани каузи, ...
Психиатричната държава | проф. Валери Стефанов за списание Сигурност
Психиатричната държава | проф. Валери Стефанов за списание Сигурност

Милата ни Родина, психиатричната България, е разлагащият се труп на едно квазиполитическо чудовище. Чудовището се прави на европейска държава, основана върху граждански ценности и правни ...
Родината, която си отива
Родината, която си отива

Властта в България отдавна е коктей на чужди интереси, няма чисто родолюбиви каузи. Джипката е нарцистичен проект, пропагадна бутафория, естрада от ранносоциалистически тип. 
Чумата/Вирусът
Чумата/Вирусът

В края на болестта чака черната смърт, но там е и светлото лице на избавлението
България е изгубила ключа към своето бъдеще
България е изгубила ключа към своето бъдеще

Прашката на Давид е неизбежна само при едно условие – че бездарието на властта не може да е безкрайно оправдание за бездарието на народа.
Рожденият ден
Рожденият ден

Рожденият ден е вярата, че някой ни обича, надеждата, че ни пази с близостта си. Всичко останало е биография. Всичко останало е справка за небесните бюрократи.
Визионерска интелектуална среда за формиране на нов мироглед
Визионерска интелектуална среда за формиране на нов мироглед

Ако искаме да отидем към единение, трябва не просто да имаме разписани текстове, а да изработим ритуали на съгласието, да инвестираме себе си като емоционални човешки същества, а не като ...
Истанбулската конвенция –  третата политика
Истанбулската конвенция – третата политика

Безполови ангели. Ангелите знаят, че когато прекрачим вратата на недомисления закон, ще се озовем в блатото на собствения си антропологичен провал. Ангелите знаят, че Истанбул не е Витлеем. Нито е ...
Урок по свобода
Урок по свобода

Един усъмнен в бъдещето си народ. Застинал в очакване да чуе небесния призив – „И тъй, върви...“