Автор: Валери Стефанов

Масонът Раковски?
Масонът Раковски?

Масонството се позовава на дълга, тайна и славна история. То търси своите корени в различни традиции и езотерични доктрини. Идентифицира се с престижни митични и исторически фигури. Цял списък от ...
„Новите големи пари“ на Запада
„Новите големи пари“ на Запада

Големите компании създават „глобален суперкапитализъм“, който контролира финансовите, икономическите, политическите и геоикономическите процеси в света.
Геополитиката на САЩ
Геополитиката на САЩ

Геополитиката на Съединените щати в началото на 20-ти и 21-ви век е представена от концепцията за американско световно господство, която поставя стратегически задачи пред политическото ръководство ...
Търговията с въглеродни емисии
Търговията с въглеродни емисии

Този текст беше написан от Никола Стефанов за "Гласове" през 2020 г. Никола Стефанов е псевдоним на високо специализиран експерт в тази област. Неговите коментари по темата се оказаха ...
Зад Трети март стоят Левски, Ботев, Априлското въстание и хилядите жертви
Зад Трети март стоят Левски, Ботев, Априлското въстание и хилядите жертви

"Когато си невеж, когато не знаеш обстоятелствата около едно събитие, да се произнасяш по безапелационен начин - това те прави неадекватен на всичко. Ефектът, който ще се постигне от този ...
Досие „УКРАЙНА-2“
Досие „УКРАЙНА-2“

В „Досие Украйна-0“ разгледана тема бе тази, относно веригата от причини и съвкупността от фактори довели до въоръжения конфликт в Украйна В „Досие Украйна-1“ основна разгледана ...
Досие „УКРАЙНА-1“
Досие „УКРАЙНА-1“

 Геополитически, геоикономически и цивилизационни аспекти на въоръжения конфликт в Украйна – текущите промени и техните параметри
Досие „УКРАЙНА-0“
Досие „УКРАЙНА-0“

Протичащият в момента в Украйна въоръжен конфликт е сложно, вътрешнопротиворечиво явление съчетаващо в себе си различни измерения – парадигмални, геополитически и геоикономически, ...
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Началото на Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Англо-американските войни Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Проектът „Великобритания“ е създаден от „Младите“. Именно те формират  Лондонското Сити – „the City of London“ или просто „the City“, като ключов световен финансов център от ...
Походът към бездната
Походът към бездната

Начело на днешния свят стоят безотговорни хора с тежки комплекси, с явни умствени недоимъци, с редуцирана способност да анализират сложни ситуации. Няма мъдрост в тях, има само зле разписани каузи, ...
За някои етнически проблеми и въпроса за националната сигурност на България
За някои етнически проблеми и въпроса за националната сигурност на България

Луканов допусна спекулации от страна на антибългарски турски шовинистични кръгове с възродителния процес.
За кого бие камбаната
За кого бие камбаната

Стане ли въпрос за фалшификациите във връзка с Великата Отечствена война на СССР, могат да се изброят най-различни видове изопачавания и безсрамни лъжи.