Автор: Васил Георгиев

Суверенитетът и глобализацията 2 част
Суверенитетът и глобализацията 2 част

Глобализацията не е ново явление. Суверенитетът е носещата структура на системата, която се изгражда, като резултат от глобализацията.
Суверенитетът и глобализацията
Суверенитетът и глобализацията

Глобалните проблеми изискват глобално сътрудничество, но това сътрудничество е основано именно на суверенитета на сътрудничещите си държави и в никакъв случай не го отменя или принизява.