Автор: Васил Проданов

Задълбочено философско-семиотично изследване
Задълбочено философско-семиотично изследване

Изграждането на интегрираната идентичност изисква използването на механизмите на междукултурното общуване.