Автор: Велин Аргатски

Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа
Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа

Асиметричните рискове и заплахи са основен фактор, оказващ интензив­но негативно въздействие върху международната среда на сигурност.