Автор: Евгений Сачев

Научният принос на Георги Раковски
Научният принос на Георги Раковски

За Раковски любов към отечеството означава безпределна преданост и саможертва в името на българския народ.  
Ето как е създаден „македонският език“
Ето как е създаден „македонският език“

Ексклузивно редакцията на списание Сигурност публикува разпореждане от 1945 г.  за незабавното създаване на македонския език и македонска азбука. Специално за аудиторията на списанието и БРОД за ...
Македонизмът е културен тероризъм
Македонизмът е културен тероризъм

Ръководните кръгове на Сърбия си поставят за цел да търсят излаз на море на юг през Македония. Този факт лежи до голяма степен в основата на изкуствено създадения „македонски въпрос“ и на ...
Миграционни процеси и миграционни потоци
Миграционни процеси и миграционни потоци

Сирия и Ирак са двигател на миграцията в региона
Съвременни проблеми на миграционата политика
Съвременни проблеми на миграционата политика

От страната с високи темпове „изтича“ човешки потенциал, предимно с висока квалификация. Входящият миграционен поток е достатъчно слаб, а пристигащите чужденци са предимно с ниско ...
България - фактор за мир
България - фактор за мир

Всичко, което ще се случва и се случва сега, включително и с тази атака срещу нашите приятели от организацията на славянофилите, е свързано именно с това България да участва в новия договор за ...
Една книга и истината
Една книга и истината

Наскоро излезе от печат книгата „Дълбоката държава. The Deep State“ на известния наш учен, университетски преподавател и безспорен водещ експерт в областта на отбраната и на сигурността проф. ...
Сигурността на черноморски регион - стратегически приоритет на България
Сигурността на черноморски регион - стратегически приоритет на България

Разпадането на социалистическата система доведе до създаването на принципиално ново геополитическо пространство. Трябва окончателно да се разбере, че бъдещето на Република България не минава ...
Здравеопазване и национална сигурност
Здравеопазване и национална сигурност

Една книга, която напълно характеризира главните проблеми на здравеопазването, като елемент на системата на националната сигурност
Актуални проблеми на икономическата сигурност
Актуални проблеми на икономическата сигурност

Продължение от брой 1/2018 г. Разглеждат се основни научно-теоретични проблеми на икономическата сигурност. Представени са схващанията за икономическата сигурност на редица държави като: Русия, ...
Актуални проблеми на икономическата сигурност
Актуални проблеми на икономическата сигурност

Проблемът за осигуряването на жизненоважните интереси на всяко общество, държава и нация изискват разрешаване на въпроса за съотношението на интересите на различните сфери на живот.
Банкрутът на световната финансово-политическа система
Банкрутът на световната финансово-политическа система

Стремежът на САЩ да установи своето световно господство, е предизвикано от възхода на Китай като световна сила, както и от съюза му с укрепващата Русия.
Сигурността като висша социокултурна ценност
Сигурността като висша социокултурна ценност

Българското общество, нация и държава, встъпвайки в своето трето хилядолетие, преживяват сложни промени от икономически, социално-политически и духовен характер. 
Изборът за президент е съдбовен за България
Изборът за президент е съдбовен за България

На българския народ му трябва преди всичко български президент, за който България и Бог, Род и Отечество, стоят над всичко!
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM

... Отиде си приятелят – винаги верен и спасителен Брод за списание „Сигурност“...