Автор: Иван Ангелов

Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС

Ако трябва да направим обобщена равносметка за ползите и загубите (разходите), подлежащи на количествена оценка, изравняването между тях ще стане някъде към 2040-2050 година.