Автор: Иван Пехливанов

Всеки трябва да види!!!
Всеки трябва да види!!!

Бъдните поколения трябва да знаят, че България е била индустриална страна, една от 30-те държави, участващи в световния експорт на машини. Създавали сме технологии и продукти, които могат да бъдат ...