Автор: Любомр Генчев

Критични бележки
Критични бележки

Възниква въпросът защо авторът е прибягнал до създаване на измислени събития и неверни факти и данни. Той единствен може да отговори. Ние, неговите читатели, можем само да гадаем. Укорително ли е ...