Автор: Маргарита Попова

Просветено лидерство
Просветено лидерство

Нужен ни е просветен елит, способен да дава личен пример с пламенна грижа за обществото. Само така ще намерим БРОД.
Действия за бъдещето
Действия за бъдещето

Образованието днес е икономиката утре. Изисква се ново знание, нов достъп до компетенции, нов организационен и лидерски капацитет и в образователната система, и в икономиката.
Модел за превенция и противодействие на корупцията
Модел за превенция и противодействие на корупцията

Антикорупционните мерки са разпръснати и не се вижда интегрирана антикорупционна архитектура, защото я няма и архитектурата на системата ни за национална сигурност.