Автор: Мария Лалева

Русия боде.bg
Русия боде.bg

Толкова ли е страшно за споменем, че Русия ни е освободила от турско робство. 
Престъпленията от омраза
Престъпленията от омраза

Държавата трябва да положи най-напред усилия за подобряване на образователните програми на подрастващите чрез включване на дисциплини за придобиване на правни познания и за формиране на ...
Социализация на личността
Социализация на личността

Процесът на социализация е сложен и многообразен. Ето защо насочената социализация, която се изгражда върху културните ценности се проявява като определящ фактор за формиране на личността. 
Кризата на лидерството–заплаха за националната сигурност
Кризата на лидерството–заплаха за националната сигурност

В днешния свят, преживяващ всеобща икономическа криза, трудно се намират верни и безапелатвни решения за излизане на нов цивилизационен път, а националните елити и лидери носят голяма ...