Автор: Мария Михайлова

Престъпленията от омраза
Престъпленията от омраза

Държавата трябва да положи най-напред усилия за подобряване на образователните програми на подрастващите чрез включване на дисциплини за придобиване на правни познания и за формиране на ...