Автор: Миланка Патак

Сигурност, безопасност, защитеност
Сигурност, безопасност, защитеност

В научните изследвания има два основни подхода за разбиране на феномена „Сигурност“.