Автор: Никола Великов

Нека никога не забравяме
Нека никога не забравяме

На фронта се питат защо държавата изпраща поетите си на явна гибел.