Автор: Никола Стефанов

Масонът Раковски?
Масонът Раковски?

Масонството се позовава на дълга, тайна и славна история. То търси своите корени в различни традиции и езотерични доктрини. Идентифицира се с престижни митични и исторически фигури. Цял списък от ...
„Новите големи пари“ на Запада
„Новите големи пари“ на Запада

Големите компании създават „глобален суперкапитализъм“, който контролира финансовите, икономическите, политическите и геоикономическите процеси в света.
Геополитиката на САЩ
Геополитиката на САЩ

Геополитиката на Съединените щати в началото на 20-ти и 21-ви век е представена от концепцията за американско световно господство, която поставя стратегически задачи пред политическото ръководство ...
Търговията с въглеродни емисии
Търговията с въглеродни емисии

Този текст беше написан от Никола Стефанов за "Гласове" през 2020 г. Никола Стефанов е псевдоним на високо специализиран експерт в тази област. Неговите коментари по темата се оказаха ...
Зад Трети март стоят Левски, Ботев, Априлското въстание и хилядите жертви
Зад Трети март стоят Левски, Ботев, Априлското въстание и хилядите жертви

"Когато си невеж, когато не знаеш обстоятелствата около едно събитие, да се произнасяш по безапелационен начин - това те прави неадекватен на всичко. Ефектът, който ще се постигне от този ...
Досие „УКРАЙНА-2“
Досие „УКРАЙНА-2“

В „Досие Украйна-0“ разгледана тема бе тази, относно веригата от причини и съвкупността от фактори довели до въоръжения конфликт в Украйна В „Досие Украйна-1“ основна разгледана ...
Досие „УКРАЙНА-1“
Досие „УКРАЙНА-1“

 Геополитически, геоикономически и цивилизационни аспекти на въоръжения конфликт в Украйна – текущите промени и техните параметри
Досие „УКРАЙНА-0“
Досие „УКРАЙНА-0“

Протичащият в момента в Украйна въоръжен конфликт е сложно, вътрешнопротиворечиво явление съчетаващо в себе си различни измерения – парадигмални, геополитически и геоикономически, ...
УКРАЙНА. АНАТОМИЯ  НА НАЙ-ГОЛЯМАТА КРИЗА В ЕВРОПА
УКРАЙНА. АНАТОМИЯ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА КРИЗА В ЕВРОПА

Съвременният източнославянски облик на Украйна се формира по времето на “Великото преселение на народите” (ІІІ – VІІ в.). На територията на днешна Украйна възниква Киевска Русия (ІХ в.). ...
„БРОД за МИР“ КОЙ ДЕЗИНФОРМИРА ,,ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА”?
„БРОД за МИР“ КОЙ ДЕЗИНФОРМИРА ,,ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА”?

Използвайки комфортния си монопол, инсталираните от евроатлантиците ръководители на новинарските блокове в националните ни медии вече не ни информират, а арогантно ни налагат една сглобена в ...
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Началото на Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война
БЪЛГАРИЯ ПРЕД КРЪСТОПЪТ
БЪЛГАРИЯ ПРЕД КРЪСТОПЪТ

От изхода на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще зависи в най-голяма степен националната позиция на Република България относно конфликта в Украйна. Натискът на метрополията ще се ...
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Англо-американските войни Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“
„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЯ“ „АНГЛОБАЛИЗАЦИЯ“

Проектът „Великобритания“ е създаден от „Младите“. Именно те формират  Лондонското Сити – „the City of London“ или просто „the City“, като ключов световен финансов център от ...