Автор: Олга Ганева

COVID-19 през призмата на истинската наука
COVID-19 през призмата на истинската наука

Проблемът беше в лошата информация и липсата на информативна прозрачност. Не помогнаха на хората, а по-скоро ги объркаха. Това може да се нарече „информационен тероризъм“ поради ...