Автор: Олга Ганева

Наришкин - за провала на Американската мисия в Афганистан
Наришкин - за провала на Американската мисия в Афганистан

Прибързаното изтегляне на войските в Афганистан и бягството на правителството е следствие от пагубната политика на Америка и линията за налагане на собствен модел на обществено развитие. 
COVID-19 през призмата на истинската наука
COVID-19 през призмата на истинската наука

Проблемът беше в лошата информация и липсата на информативна прозрачност. Не помогнаха на хората, а по-скоро ги объркаха. Това може да се нарече „информационен тероризъм“ поради ...