Автор: Панко Анчев

Съдбата на писателя като проблем на обществото
Съдбата на писателя като проблем на обществото

Всеки сериозен и значим писател е особен проблем за литературата и обществото, който различното историческо време разрешава според нагласите, критериите и конюнктурата си. Не писателят избира ...