Автор: Петьо Костадинов

СТРАТЕГИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА!
СТРАТЕГИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА!

КОГАТО МИНАЛАТА СЪБОТА ИЗОХКАХ ПО ВАЗОВ В УЧЕБНИЦИТЕ, ХОРА С ГЕНЕРАЦИЯ МЛАДА МИ РЕАГИРАХА ИНФОРМИРАНО, ЧЕ ЧУВАТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ. ТО ХУБАВО, НО НА МЕН МИРА НЕ МИ ДАВА. ТА СИ КАЗВАМ, ЧЕ НЯМА ДА Е ЗЛЕ ДА ...