Автор: Петя Минкова

Ким Филби е интелект от световна класа
Ким Филби е интелект от световна класа

В книгата са разкрити редица нови, важни и неизвестни досега събития и факти. За първи път в книгата е описан изключително интересният подход за обучение на Филби на млади разузнавачи в неговата ...