Автор: Симеон Маринов

Културната идентичност като елемент на националната сигурност
Културната идентичност като елемент на националната сигурност

Културното наследство в България се разглежда като историко-културен феномен.