Автор: Спас Спасов

Размисли за България
Размисли за България

Негативните тенденции пораждат масова безперспективност върху, която оказват все по-голямо въздействие престъпността, бедността, безработицата.