Автор: Стефан Мухин

Да вярваме или да не вярваме?
Да вярваме или да не вярваме?

В предприятията, в Трудовите договори, може да се включи клауза за това, че работникът е „задължен активно да съдейства на провежданите от работодателя служебни разследвания, включително и с ...