Автор: Стоил Фердов

Вечният зов на славянската зависимост
Вечният зов на славянската зависимост

„Наш дълг е по нов начин да осмислим приноса на славянската култура в общата духовна обнова на човечеството и неговото оцеляване“.