Автор: Стоимен Стоименов

Двадесет години членство в НАТО: Позитиви и пасиви за България
Двадесет години членство в НАТО: Позитиви и пасиви за България

„Страните по Договора се задължават, в съответствие с Устава на ООН, да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава ...
Войната в Украйна: генерална репетиция на Третата световна война
Войната в Украйна: генерална репетиция на Третата световна война

Така нареченото евроатлантическо мнозинство и излъченото от него правителство, с всичко което правят в контекста на войната в Украйна, тласкат България към нова национална катастрофа. ...
Още за реформата на службите за сигурност
Още за реформата на службите за сигурност

Толкова ли е трудно на нашите политици, депутати и държавници да разберат тази реалност и вместо до се карат за щяло нещяло, да се хванат за ръце и да заработят, както казваше Апостолът на свободата ...
ТРЕВОГА а а а !!!
ТРЕВОГА а а а !!!

В БЪЛГАРИЯ, със замислените промени в Конституцията, се нанася смъртоносен удар на демокрацията и със широки крачки се крачи към диктатура! ЗАЩО?
ВОИНИ ЗА МИР
ВОИНИ ЗА МИР

Идеята, политиката и стратегията за превръщане на България в зона за мир зрееше в годините преди началото на Специалната военна операция на Русия в Украйна. Нейни ярки сторонници и последователи ...
Армията в контекста на поуките и уроците от  войната в Украйна
Армията в контекста на поуките и уроците от войната в Украйна

„Стратегическата цел на отбранителната политика е защита и утвърждаване  на националните интереси, чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата за сигурност ...
Българският национален интерес – клише или висша ценност
Българският национален интерес – клише или висша ценност

Борбата за налагане на собствените  интереси между партньорите в НАТО няма да стихне. С промяната на световния ред и на глобалната среда за сигурност, тя ще се изостря с нова сила и ще доведе до ...
Шефовете на служби не са „кукли“
Шефовете на служби не са „кукли“

                                                                        ...
Военни за мир и национален суверенитет
Военни за мир и национален суверенитет

Ние, в клуб „Сигурност“ и интелектуалния кръг около списание „Сигурност“ от дълго време, много преди започване на Специалната операция на въоръжените сили на Руската федерация в ...
Разузнаването - ябълка на раздора и жертва на политическите противоборства
Разузнаването - ябълка на раздора и жертва на политическите противоборства

Отношението на политиците и държавниците към разузнаването и привеждането му в състояние на адекватност на изискванията на новото време е показател за тяхната зрялост и посветеност на общото ...
Визия
Визия

Колегията на сп. Сигурност и общественият форум БРОД за България, предоставя на компетентните български институции разработка за стратегическо ръководство, надграждане и функциониране ...
Офицерът – човек на честта
Офицерът – човек на честта

А каква е истината?  Истина е, че терминът „евроатлантически ценности“ не се среща в класацията на юридическите термини на ООН, че държави, които държат на своя суверенитет и национално ...
За честта на пагона
За честта на пагона

Честта на пагона е ценността на ценностната система на българския войник. Никакви евроатлантически ценности не могат да изместят честта на пагона от централното място в ценностната система на ...
Кодекс за честта на пагона на българския офицер
Кодекс за честта на пагона на българския офицер

Ако искаш да си авторитет и военен лидер, служи, работи и живей по правилата на Кодекса за честта на пагона на българския офицер