Автор: Стойко Стойков

Ерозията на съвременната национална държава
Ерозията на съвременната национална държава

Настъпилите от началото на 90-те години на ХХ век промени в света поставят съвременните държави пред нови сериозни изпитания.