Автор: Стоян Денчев

Актуални проблеми на науката за миграцията
Актуални проблеми на науката за миграцията

Изследването на тези интерактивни процеси се утвърждава като основополагащо за формирането и развитието на надеждна и адекватна политика в областта на международната, регионалната и ...
Европейската сигурност в условията на неолиберализъм
Европейската сигурност в условията на неолиберализъм

Неолиберализмът подчинява смисъла на човешката същност, на въпроса за икономическия „порядък“, който издига потреблението и консуматорския манталитет във „висша“ ценност
Три дати за избухване на Априлското въстание
Три дати за избухване на Априлското въстание

Гюргевският революционен комитет е българска организация, създадена през есента на 1875 г. в гр. Гюргево. В комтета влизат общо 19 млади  патриоти, показали своята решителност и воля за ...