Автор: Страхил Ангелов

УБИЙСТВЕНА ИСТИНА за войната в Украйна, отвъд пропагандата.
УБИЙСТВЕНА ИСТИНА за войната в Украйна, отвъд пропагандата.

"... Време е да върнем разума като водещо начало в общественото устройство и политиката, защото както е написал Хегел "всичко действително е разумно и всичко разумно е действително". ...
Хора бдете
Хора бдете

Това е една от най-срамните и оцапани с кръв страници от нашата история и всеки, които мълчи и се съгласява с нелепите твърдения на една тънка креслива реакционна прослойка е съучастник в ...
Кошмарна медийна пропаганда
Кошмарна медийна пропаганда

Атлантиците знаят какво ще последва след Украйна. Затова в момента командата е да се направи така, че Русия да затъне в партизанска войска.
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към ЕС

Ако трябва да направим обобщена равносметка за ползите и загубите (разходите), подлежащи на количествена оценка, изравняването между тях ще стане някъде към 2040-2050 година.