Автор: Фондация „Славяни”

Покана за кръгла маса
Покана за кръгла маса

Семинарът ще разгледа значението, ролята и уроците на октомврийската революция за Русия и света, както и съвременното й позициониране в него.