Автор: Христина Спасова

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАРОДНА МЪДРОСТ...
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАРОДНА МЪДРОСТ...

Zаради българския народ - истинските хора, безрезервено обичащи Русия!  Отправям гореща молитва към Бога, мислено прегръщам Вас и всички в Посолството. Искам ви тук, в България - всички, до един! ...