Автор: Цвета Маркова

Правни аспекти на информационната сигурност
Правни аспекти на информационната сигурност

Прозрачността и информацията е гаранция за антикорупционните практики, но за да бъде завършен този процес, трябва да се осигури и свободна медийна среда, което не е факт.