Автор: Цветан Тотомиров

От думи към дела
От думи към дела

Книгата на генерал-майор о.з. д-р Стоимен Стоименов „В единението е силата на българското войнство“ е посветена на темата за обединението.