Автор: експерти ru. /мрежата/

БОГ ДА ПАЗИ СВЕТА
БОГ ДА ПАЗИ СВЕТА

При ІІІ Световна на мястото на САЩ ще има пролив "Другарят Сталин"