Автор: митрополит Даниил

ДЕМОНИЗИРАЙКИ РУСИЯ И ОПРАВДАВАЙКИ УКРАЙНА
ДЕМОНИЗИРАЙКИ РУСИЯ И ОПРАВДАВАЙКИ УКРАЙНА

Очевидно е, че страстите „завист, гняв, непримиримост, братоненавист и всички други страсти, които се намират в нас, от които произлизат всички крамоли, раздори, безредия и кръвопролития“ ...