Търсене за:  Културно-историческо наследство

Националното самоопределение
Националното самоопределение

Щом човек се гордее със своето национално самоопределение, националната му идентичност е много хуманистична и устойчива. 
Българите са в основата на човешката цивилизация
Българите са в основата на човешката цивилизация

„Опазването и защитата на културните и на историческите паметници е водещ приоритет на националната ни сигурност. Културно-историческото ни наследство е единственото, което ни е останало, за ...