КАУЗИ И ИДЕИ

Брод за България – камбаната на новото Възраждане
Без национално единение доктрини и стратегии стават излишни

Брод за България трябва да е камбаната, която бием непрекъснато, да ни връща в правия път и да го сочи.  В нашите ръце е всичко и това е началото. Надежда има – заедно да намерим Брода за България.

Целият свят е фронтова държава. Ние, както сте забелязали, военнородолюбивите организации променихме малко пулса на своята политика. Вместо да се насочим да говорим само за армия, отбрана, недостиг на въоръжените сили и средствата за отбрана, международна и военно политическа обстановка, се насочихме към друг  проблем – проблемът за единението, проблемът за националната идентичност, защото без общо национално единение, колкото и стратегии и доктрини да се приемат, те стават безпредметни, защото няма кой да застане зад тях.

Брод за България е създадено като продължение на усилията ни за обединение на нацията, определяне на приоритетите за устойчиво развитие на страната, опит да намерим решение по прилагането на Хартата за общо национално единение.

Ако не бием камбаната за ново българско Възраждането, то това Възраждане никога няма да настъпи. Приемаме стотици стратегии и доктрини, и какво от това - нищо не се променя, всичко върви по старому. Затова гледаме по-широко върху нещата, които определят сигурността и в частност отбраната, защото сигурността фактически акумулира в себе си всичко.

Ние нямаме реално работеща икономика.  И тези проблеми трябва да обсъждаме, а не само международната обстановка, отбрана и сигурност, което никой не го интересува в тази държава.

Кое е вярното и кой определя правилата на играта в тази държава? Европа около нас „ври и кипи”. Никога не е била така близко до конфликт и всички са разтревожени от това, само ние не сме разтревожени. Забравяме вековната истина, че всичко, което се прави в тази държава е за по-голяма сигурност. Здрави хора означава по-здрав състав. По-образовани хора, означава по-качествен състав, по-добра икономика – по-добро въоръжение и техника. За какво ни е супер модерна техника, високо отбранителна системи, кибер защити, за които сега се отвличаме да говорим, ако няма интелигентен, подготвен и здрав персонал, който да ги използва. Всичко е свързано в един общ възел и не може да се лишиш от едното за сметка на другото. Ако днес направиш наклон към една страна, следващия път трябва да наклониш към другата, за да има равновесие в системата наречена държава.

Забравена след 45 години църквата взе своето място и възстанови триединството – Народ, Църква, Армия. Сменихме петолъчките, написахме „С нами Бог” на бойните ни знамена и… какво от това?! Нищо не се промени в армията – останахме същите хора, остана същата подготовка, същото въоръжение и техника. И така полека-лека под сянката на войнстващия  лъже патриотизъм, привидния Европеизъм и Атлантизъм, не и без външна намеса и въздействие стигнахме до днес: нацията ни е разделена на кланове, групи, етноси, партийни съсловия. Армията е изгубила връзката си с народа след професионализацията, остана сама и без опора и вече признава, че се затруднява да изпълнява задълженията си по Конституция. Триединството крепило народ и държава векове наред е разрушено.

И Брод за България трябва да е камбаната, която ние бием непрекъсната и постоянно да ни връща в правия път и да сочи правия път. Така че в нашите ръце е всичко и това е началото. Надежда има –тя е във всеки един от нас - заедно да намерим Брода за България и верния път. 

на горе