КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 3/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 3/2015

31 Март 2015

В бр. 3 на сп. „Сигурност“ четете:

Лазар Мурджев

 • Борбата с тероризма и защитата на човечеството

Проф. Орлин Загоров

 • Хванати за шлифера

Мартин Кръстев

Георги Вацов

 • Национален съвет за икономическа сигурност – инструмент за развитие и прогрес 

Рада Коджабашева

 • Ислямът или другите виновни

 Д-р Тихомир Стойчев

 • Меморандум за създаване на Обществен форум за единение „Брод за България“

„БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ“! Началото…

 • Национални интереси и демографски аспекти на сигурността

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • Когато държавата е на колене, народът трябва да се изправи

Костадин Чакъров

 • Противодействие на корупцията 

Татяна Дунчева

 • Телефонните измами в България

Веселин Георгиев

 • Националната сигурност – решение или проблем в XXI век

Проф. д-р Стойко Стойков

Проф. Йордан Начев

 • Схватката при с. Враждебна 

Емил Миланов

 • Шегата на пролетта

Николай Хайтов

 • Пирамидата на Спасението

Мартин Кръстев

на горе