КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 4/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 4/2015

25 Април 2015

В бр. 4 на сп. „Сигурност“ четете:

 • БРОД ЗА БъЛГАРИя – Гнилите ябълки са планирани или триумфът на един провал

Лазар Мурджев

 • Българската алтернатива на „зоната на здрача“

Проф. Нако Стефанов

 • Борбата с тероризма и защитата на човечеството

Проф. Орлин Загоров

 • Спомняте ли си „Вива венчърс“?

Мартин Кръстев

 • Абсурден театър с мирис на мухъл и обреченост

Д-р Тихомир Стойчев

 • Предложение за икономическа политика на БСП

Чл.-кор. проф. Иван Ангелов

 • За разузнавача няма запас и резерв

Верни на отечеството

 • Операция „Манастир – куриери – Березино“

Ген. Тодор Бояджиев

 • Експертиза: Опасност за България 
 • Пример за политици и управляващи

Пазители на духа

 • „Черно-белият“ антихуманизъм на уахабити, салафити и мадхабити

Д-р Миланка Патак

Доц. Мюмюн Тахир

 • Тероризъм и антитероризъм – дивергенция

Проф. Николай Радулов

 • Противодействие на корупцията

Татяна Дунчева

 • Телефонните измами в България

 Веселин Георгиев

 • Райко Николов – човекът, вербувал Шарл Ерню

Проф. Бончо Асенов

Проф. Йордан Начев

 • Началото на Втората световна война

Проф. Евгений Сачев

 • 62-ра Генерална асамблея на Международния съвет по лова и опазване на дивеча
на горе