КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 5/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 5/2015

03 Юни 2015

В бр. 5 на сп. „Сигурност“ четете:

 • БРОД за България – с участие на всички българи тук и в чужбина

Лазар Мурджев

Никола Белишки

 • Американска рецепта

Мартин Кръстев

 • „Победен“ марш върху динена кора

Тихомир Стойчев

 • Специалистите по „цветни революции“ са се изнесли в Скопие

Интервю с доц. Иво Христов

 • Геноцидът (и автогеноцидът) на българите

Проф. Нако Стефанов

Клуб „Сигурност“: Търсене на единението

 • Корените на славянската духовна култура

Доц. д-р Йозеф Мравик

 • Българи, активно участвали в операции на съветското разузнаване

Ген. Тодор Бояджиев

Проф. Йордан Начев

 • Национални интереси и демографски аспекти на сигурността

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • „Черно-белият“ антихуманизъм на уахабити, салафити и мадхабити

Д-р Миланка Патак

 • Трафикът на културни ценности

Емил Александров, докторант

 • Началото на Втората световна война

Проф. Евгений Сачев

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • Следата на тигъра

Димитър Мурджев

 • Неудобните исторически истини

Проф. Бончо Асенов

на горе