КЛУБ СИГУРНОСТaqmn->name

Ново! Брой 6/2015
Сп. „Сигурност“ – единственото списание за сигурност в България

Ново! Брой 6/2015

13 Юли 2015

В бр. 6 на сп. „Сигурност“ четете:

Лазар Мурджев

Тихомир Стойчев

Лазар Мурджев

 • Брод за България

Маргарита Попова вицепрезидент на Р. България

Акад. Стефан Воденичаров председател на БАН

Епископ Тихон

 • Брод за България

Георги Вацов

 • Национална сигурност. Национално единение

Ген. Стоимен Стоименов

 • Когато си поставим метода за цел

Стефан Николов

 • Югоизточна Европа – геополитическа ориентация, сигурност, външни фактории

Чавдар Минчев

 • Армия, Държава, Народ

Ген. Кирил Цветков

 • Да следваш българските интереси

Проф. Стоян Денчев

 • Време е да се пристъпи към действия

Кап. Атанас Илев

 • Офицерският корпус – гарант за единение 

полк. /ОР/ Малчо Малчев

Проф. Нако Стефанов

Доц. д-р Мюмюн Тахир

 • Трафикът на културни ценности

Емил Александров, докторант

 • България е фронтова държава 

Интервю с ген. Тодор Бояджиев

Лазар Мурджев

 • …210 мига от приемствеността

Проф. Бончо Асенов

 • „...Да ги научим на вяра...“

НС Неофит – Патриарх български

на горе